skip to Main Content

På oppdrag for Telemark fylkeskommune har Menon Economics evaluert etablererveiledningstjenesten i Telemark. Målet med oppdraget har vært å kartlegge effekter av innsatsen, samt om oppdraget er tilpasset og løser behovet sett opp mot innovasjonssystemet i Telemark.

Evalueringen har vært ledet av Anne Espelien, med Tori Haukland Løge som prosjektmedarbeider.

Menon Economics er et forskningsbasert analyse- og rådgivingsselskap i skjæringspunktet mellom foretaks-økonomi, samfunnsøkonomi og næringspolitikk. Vi tilbyr analyse- og rådgivningstjenester til bedrifter, organisasjoner, kommuner, fylker og departementer. Vårt hovedfokus ligger på empiriske analyser av økonomisk politikk, og våre medarbeidere har økonomisk kompetanse på et høyt vitenskapelig nivå. Vi ble kåret til årets konsulentselskap i 2015.

Rapporten kan du laste ned her:

Rapport Evaluering etablerveiledningen i Telemark MASTER v5

Back To Top