skip to Main Content

Det var skipa arbeidsgruppemøte «Orden i eget hus – i praksis» 8. mars 2018

Vi har hatt videomøte i arbeidsgruppa for prosjektet «orden i eget hus» 8. mars 2018.

Agenda

1. Hva har skjedd i prosjektet siden siste Workshop?
2. Gjennomgang av løsningen slik den fremstår nå, og hva jobber utviklerne med nå framover?
3. Spørsmål og innspill

Status
Utviklingsjobben er påbegynt. Det er sett opp eige nettside i prosjektet: https://ordeniegethus.no

Løysinga i dag

Her er skjermbilde av løysinga slik den er i dag. Utviklingsmiljøet i prosjektet har så langt gjort dette:

 

  • Det er etablert utviklingsmiljø med kontinuerlig bygging, testing og utrulling til testserver.
  • Grunnmur med pålogging av brukere, kobling mellom bruker, organisasjon og rettigheter er på plass.
  • Godt i gang med arbeid med registrering av applikasjoner, tjenesteområder.

Framover

  • Ferdigstille registrering av applikasjoner og datasett
  • Sette opp søkemotor
  • Vise data frå applikasjonsregistrer i registreringsprosessen
  • Rapporten

Koblingen GDPR vs  «Orden i eget hus»

Prosjektet vil bistå regionene med å informere og forklare samanhengen mellom krava i GDPR og det som vert løyst i prosjektet «Orden i eget hus». Dersom regionane ynskjer å invitere til leiarmøte eller liknande, vil prosjektleiar og utviklarmiljø kunne stille på eit slikt møte.

Regionane kan også segimellom dele erfaringar og koordinere pågåande og planlagt arbeid. Dette vil ikkje inngå som ein del av prosjektarbeidet, og initiativa ligg hjå regionråd for å organisere dette.

Presentasjon om prosjektet

Britt Inger Kolset frå Kongsbergregionen presenterte kommunesamarbeidet «Orden i eget hus» på DIFI sin fagarea for informasjonsforvaltning 13.02.2018. Presentasjonen er under:

 

 

Back To Top