skip to Main Content

Det er etablert forprosjekt for etablering av kraftsamarbeid mellom kommunane i Telemark, og 6. mars var det skipa til møte i styringsgruppa.

Dei som var samla på møtet var:

 • John Kleiv, rådmann Tokke
 • Bjørn Sverre S. Birkeland, ordførar Tinn
 • Jon Rikard Kleven, ordførar Vinje
 • Jarand Felland, ordførar Tokke
 • Halvor Homme, ordførar Nissedal
 • Rune Lødøen, rådmann Tinn
 • Torunn Raftevold Rue, natur- og miljørådgjevar Seljord
 • Bengt Halvard Odden, ordførar Hjartdal
 • Rune Engehult, rådmann Hjartdal
 • Tarjei Gjelstad, ordførar Kviteseid
 • Øystein Tveit, rådmann Kviteseid
 • Ketil Kiland, rådmann Nissedal
 • Jan Myrekrok, rådmann Vinje
 • Finn Arild Bystrøm, rådmann Seljord
 • Terje Bakka, dagleg leiar i konsesjonskraftstyret
 • Ole Dalen, utviklingsleiar Vest-Telemarkrådet

På møtet vart det diskutert den eksisterande avtala kommunane har med Telemark Fylkeskommune knytt til disponering av konsesjonskraft, og gjennomgang av prosjektplan og status i forprosjektet.

Prosjektet

Framdriftsplan

 • Prosjektplan ferdig 01.01.2018
 • Forprosjekt ferdig innan 01.04.2018 (endrast 1.05.2018)
 • Styringsgruppa tek stilling til om etablering av kraftsamarbeid skal sendast kommunane til handsaming innan 01.05.2018 (endrast til 09.05.2018)
 • Vedtak i kommunane om deltaking innan 01.07.2018
 • Hovedprosjekt ferdig – etablering av selskap 01.10.2018
 • Oppstart 01.01.2019

Organisering

1.1      Styringsgruppe

 

Deltakarar Funksjon  
Tokke kommune Ordførar  Jarand Felland Rådmann John Kleiv
Vinje kommune Ordførar Jon Rikard Kleven Rådmann Jan Myrekrok
Tinn kommune Ordførar Bjørn Sverre Birkeland Rådmann Rune Lødøen
Fyresdal kommune Ordførar Erik Skjervagen Rådmann Ketil Kiland
Seljord kommune Ordførar Halfdan Haugan Rådmann Finn-Arild Bystrøm
Hjartdal kommune Ordførar Bengt Halvard Odden Rådmann Rune Enghult
Nissedal kommune Ordførar Halvor Homme Rådmann Sverre Sæter
Kviteseid kommune Ordførar Tarjei Gjelstad Rådmann Øystein Tveit
Telemark fylkeskommune Fylkesordf. Sven Tore Løkslid Fylkesrådm. Evy-Anni Evensen

1.1      Arbeidsgruppe

 

Deltakere Funksjon
John Kleiv (leiar) Prosjektansvarleg/rådmann
Rune Lødøen Prosjektleiar/rådmann
Terje Bakka Konsesjonskraftstyret
Ole Dalen Regionrådet i Vest Telemark

 

Neste møte i styringsgruppa er: 9. mai kl 09:30-11:30

Back To Top