skip to Main Content
Mann I Skogen Med Laptop

Vest-Telemarkrådet handsamer sak knytt til digitalisering på møtet 13. mars 2018. Som grunnlag ligg dokumentet Revidert disposisjon for digitalisering i Vest-Telemark 07.03.2018.

I dokumentet er det referert til andre dokument:

  • Prosjektplan: Orden i eget hus, PL Erling Rønnekleiv
  • Sluttrapport: Digitalisering og IKT drift – 2017 Interkommunalt samarbeid VT, skriven av Torbjørn Dybdahl
  • Presentasjon: 19.09.2017 «Digitalisering i Kongsbergregionen», av Britt Inger Kolseth
  • Mandat: «Digital kommunikasjon 2017»
  • Mandat: «Velferdsteknologi 2017»

Lenke:

Vedleggsdokumenta kan du laste ned her.

 

 

Andre regionsamarbeid på digitalisering

Kongsbergregionen har eit velfungerande etablert samarbeid på digitalisering. Lenke til nettsida finn du her: http://www.kongsbergregionen.no/digitalisering

Back To Top