skip to Main Content

Etter fire måneder med gruppearbeid, var det klart for rapporteringssamling med avlevering av rapportar i prosessen med å etablere regional klimaplan for Telemark 2019-2026.

Samlinga var 27. februar 2018 på Clarion Collection Hotel Bryggeparken, Skien.

Presentasjon frå PL Marianne Haukås

Undertegna leia arbeidsgruppe 1.5. Fornybar energiproduksjon.

Arbeidet frå gruppa er levert til PL Marianne Haukås. Du finn dei her:

PP – Fornybar energiproduksjon 26.02.2018

Rapport arbeidsgruppa Fornybar energiproduksjon endelig

 

Vest-Telemarkrådet si rolle

Dette arbeidet er knytt til rolla undertegna har som administrativ tilsett i Vest-Telemarkrådet og skal ivareta interessene for heile regionen. Vest-Telemark er geografisk omfangsrik, og det er her store deler av «batteria» for fornybar energiproduksjon ligg, i form av regulerte vassmagasin.

Konklusjonen frå arbeidsgruppa

Det er peika på spesielt to satsingsområde knytt til dette området:

Satsing 1

Distribuert energiproduksjon og digitalisering av energiforsyning

Mål: Legge til rette for at bedrifter i Telemark blir ledende i Europa på å utvikle og ta i bruk løsninger for å distribuere og lagre energi fra småskala energianlegg (MicroGrid) basert på fornybare energikilder

Satsing 2

Forskning og utvikling på bioenergi, samt fremstilling og kommersialisering av produkter fra biomasse til å dekke behov i industri, privat- og offentlig sektor

Mål: Økt fornybar bioenergiproduksjon i Telemark gjennom teknologiutvikling og kommersialisering, med hovedvekt på biogass, bio-elektrokjemi og biokarbon.

Når er planen ferdig?

Den regionale klimaplanen for Telemark med det første handlingsprogrammet forventes vedtatt i april 2019. Last ned heile planprogrammet her.

 

Utviklingsleiar i Vest-Telemarkrådet, Ole Dalen

Back To Top