skip to Main Content

15. februar inviterte næringskollegiet i Vest-Telemark til åpent arrangement i Næringshagen i Kviteseid.

Invitasjonen leggast også ut på Facebook som arrangement. Oversikt på arrangement finn det på Vest-Telemark.no

Dette er eit åpent møte med Vest-Telemarkkommunane og næringskollegiet som vertskap. Dette møtet er en del av samspillet med de lokale kommunene og øvrig næring i Vest-Telemark.

Lunsjmøte

 

Det var 9 frå privat næringsliv (Rekneskapskontor og bank), og 4 med offentlege roller knytt til næring og næringsutvikling på samlinga.

Samlinga var sett som ein times informasjon, som avsluttast med lunsj kl 11.

Innovasjon Norge

Per Næs frå Innovasjon Norge på samling i Vest-Telemark 15. februar 2018

Vi rekker ikke å komme ut «til alle», og trenger å samarbeide med dere som sitter ute i kommunen.

Vi har en «palett» av virkemiddel, og ønsker å ha et aktivt samarbeid med lokale som er i kommunene.

Klare delmål

Innovasjon Norge har klare delmål, og tre av desse er: Gründere, vekstbedrifter og klynger

 

Innovasjon Norge Buskerud, Telemark og Vestfold

Det er ny organisering av Innovasjon Norge, der Telemark kontoret er slått saman med Buskerud og Vestfold. I denne nye organiseringa er det sett opp tre ulike team som har kvar sine oppgåvefokus:

 • Smart samfunn og helse
 • Ren energi og havrommet
 • Landbruk, kreativ næringer og reiseliv

For kundar og andre som ynskjer kontakt med Innovasjon Norge frå Telemark, er det ingen endring – vi kan fritt kontakte kontoret i Skien om det er spørsmål. Alle på møtet vart oppmoda om å ta kontakt.

«Innovasjon Norge støtter bare internasjonalisering»

Nokon tenker at Innovasjon Norge støtter bare nokon og område. Det er viktig å spreie kunnskap om at Innovasjon Norge bygger på desse tri prinsippa.

 1. Bidra til økt verdiskaping (verdiskapende aktivitet) i Norge
 2. Samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsomme prosjekter
 3. Prioritere gründere og bedrifter som har størst potensiale for økt bærekraftig verdiskaping, og som kan lykkes med vekst over tid i et internasjonalt marked. 

Nokon få fristar

Forprosjektet innen sirkulær økonomi eller satelittbasert data. Her er fristen 15. mars

Hugs – i Vest-Telemark er det rom for å søkje distriktsretta tilskudd

Tilskudda særleg knytt til distriktsprosjekt kan kategoriserast slik:

 • Fysiske investeringer
 • «Myke» investeringer
 • Risikolån
 • Etablerertilskudd

Nokon landsdekkande ordninga:

 • IFU/OFU, miljøteknologi
 • Risikolån
 • Lavrosikolån

Landbruk:

 • Tilskudd
 • Lån

Neste arrangement

Følg med på næringskalenderen på vest-telemark.no/naeringsliv

Back To Top