skip to Main Content

Fylkesmannen i Telemark samler regionrådsleierane i Telemark for felles koordinering og dialog knytt spesielt til bruk av skjønnsmidler, og generelt for å dyrke og styrke den regionale samarbeidsmodellen i fylket.

Knut Ørvik frå Fylkesmannen leier møta, og er den som koordinerer prosessen med søknad og rapportering på skjønnsmidlane i Telemark.

Strategi for prosjektskjønn

Strategi for bruk av skjønnsmidler er førande for bruk av skjønnsmidler frå Fylkesmannen, og den finn du her: Prosjektskjønn – ny strategi 2016

Prosjekt i Vest-Telemark

Vest-Telemark har desse pågåande prosjekta med finansiering frå Fylkesmannen:

2017

Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark (styrking)

Velferdsteknologi og helseretta tiltak

Spesialundervisning i skulen

Digital kommunikasjon

2018

Digitalisering i Vest-Telemark

  • Dreier seg om å jobbe forpliktande med digitalisering i Vest-Telemark

Spesialundervisning i skulen

  • Hovedprosjekt

Helsefremmende samskaping (VIS) – ikkje fastsett

  • Knytt til inkludering av innvandrarar: veiledning – integrering – samskaping.
Back To Top