skip to Main Content
Årshjul 2018 – møteoversikt

Vest-Telemarkrådet sett opp møtekalender for eigne møter, saman med møte i kommunestyre, formannskapsmøte, administrasjonsutvalg, i Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje kommune. Andre møte vi legg ut møtekalender for – så snart den er kjent for oss er: arbeidsutval (AU), rådmannsutval (RU), Fylkesutval og Fylkesting (Telemark Fylkeskommune).

Oversikten ligg øverst i menyen på vår nettside (eller klikk på lenka her )

Back To Top