skip to Main Content

Etter 18 år som regionrådsleiar i Vest-Telemark har Kjell Gunnar vald å pensjonere seg. Det var skipa til ei markering i lunsjen 20. desember, der fleire tidlegare regionrådsleierar og kolegar møtte for å helse Kjell Gunnar til lukke med ny kvardag.

Etter nyttår starter Anne Aasmundtveit i jobben som regionrådsleiar.

Dersom du ynskjer å få tak på Kjell Gunnar Heggenes, er kontaktinfo. her:

Kjell Gunnar Heggenes

Mobil: ‭+47 415 52 775‬

E-post: kjell.gunnar.heggenes@gmail.com

Back To Top