skip to Main Content

Vi har stor glede av mange gode krefter i Vest-Telemarksamarbeidet. Det er hyggeleg når tida er inne for å helse på dei gode samarbeidspartene og takke for året som gjekk.

 

Kjell Gunnar ordner med logistikken
På besøk hos Halvor i Nissedal

 

Back To Top