skip to Main Content

Næringskollegiet er eit viktig samarbeidsfora i Vest-Telemark. Her er næringssjefane samla for å diskutere aktuelle saker, og fastsetter samarbeid og konkrete samarbeid knytt til næring og reiseliv.

På agendaen 15. desember:

 1. Referat frå møtet 20. september
 2. Reiseliv: organiseringa i Telemark
 3. Prosjekt: Lokalmat og reiseliv i fjell Telemark
 4. Vest-Telemarkkonferansen og Yrkesmessa – samspel med Vest-Telemark vgs.
 5. Oppstartsmøte med Telemark Næringshage – vinnar av anbodet knytt til Etablererkontoret i VT
 6. Ymse:
  1. Demo av Vainu – bedriftsdatabase
  2. Næringskalender (Kristin V.)
  3. Vest-Telemarkkonferansen.no – meld dykk på!!!
  4. Regional partnerskapsavtale – TFK,  avtale 19.12.2017
 7. Neste møte

Siste møte med Toril Nicolaisen som næringssjef

Toril Nicolaisen i sitt rette element – på Krossen i Rauland

Etter fullført løp, slutter no Toril Nicolaisen som næringssjef i Vinje kommune. Næringskollegiet takka ho for samarbeidet, og ein vil nok ha eit varig avtrykk etter Toril sin innsats som næringssjef i Vinje kommune i lang tid framover.

Back To Top