skip to Main Content

Byregionprosjektet for «VestTelemark» (2015-18) har som mål å bidra til å utvikle sterke regionale ”motorar” i regionens kommunesentra som attraktive for arbeidstakerar, eksisterande og nytt næringsliv, utvikle solid kompetansemiljø med spisskompetanse til beste for heile regionen, styrke samarbeidet mellom offentleg og privat sektor i nærings- og samfunnsutviklinga samt auke regionens bustadsattraktivitet

Etter snart tri år med Byregionprogrammet, er det på tide å oppsummere og evaluere arbeidet så langt.

Mykje av arbeidet er gjennomført som planlagt, og styringsgruppa jobber med evaluering i høve til målsettinga i programmet.

Kontakt med NIBR

Knut Onsager, forsker i By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) har også gjennomført evaluering på vegne av KMD. Tilbakemelding er at ByR i Vest-Telemark har hatt ein god gjennomføring av arbeidet.

 

Back To Top