skip to Main Content

Jarand Felland la fram saka i Vest-Telemarktinget, som stilte opp i staden for leiar i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) Torfinn Opheim, som meldte forfall grunna uvær.

Presentasjonen ligg under referat og saksdokument, eller du kan du laste ned her.
.

 

Back To Top