skip to Main Content

Rammeavtale om leveranse av reiselivstjenester

 

Kommunene inngår rammeavtale med Visit Telemark om leveranse av reiselivstjenester. Avtalen har en totalverdi på kr 3.500.000. Beløpet den enkelte kommunen betaler avhenger av antall innbyggere, antall hytter og næringsomsetningen som kan relateres til reiselivet i kommunen. Avtalen er en oppfølging av vedtak i kommunene i 2016 vedrørende (Høring om reiselivsorganisering i Telemark). Hver kommune vil inngå egen avtale med Visit Telemark knyttet opp mot rammeavtalen. Kommunene kan i tillegg kjøpe såkalte tilleggstjenester av Visit Telemark.

 

Organiseringen av reiselivet i Telemark har vært et tema for kommunene i Telemark og Telemark fylkeskommune siden høsten 2014. Arbeidet har vært tidkrevende og i løpet av prosessen ble det avklart at tjenestene måtte ut på anbud. Fylkeskommunen kjørte en anbudsprosess våren 2017 hvor Visit Telemark ble valgt. I høst har kommunene kjørt en felles anbudsprosess. Det var en tilbyder, Visit Telemark, som nå er valgt som leverandør av reiselivstjenester til de 18 kommunene. Avtalen er i utgangspunktet i 3 år, med mulighet for 2 års forlengelse. Avtalen er avhengig av årlige budsjettposter.

 

Kontraktsstyring er viktig i samarbeidet og Visit Telemark og kommunene skal ha årlige evaluerings- og innspillsmøter.»

 

 

Med helsing

 

Rune Lødøen, rådmann i Tinn kommune

Ole Magnus Stensrud, rådmann i Skien kommune

Back To Top