skip to Main Content

Arbeidsgruppa for kraftsamarbeid for kommunane i Telemark hadde arbeidsmøte 29. november.

Målsettinga er å etablere eit formelt samarbeid med verknad frå 1.1. 2019. Det dreier seg om å etablere felles fagmiljø med kraftkompetanse, som kan jobbe for best mogleg rammer, samt serve kommunane med lokal kompetanse på konkrete kreftsaker.

Arbeidsgruppa består av:

  • Rune Lødøen, rådmann Tinn
  • John Kleiv, rådmann Tokke
  • Terje Bakka, dagleg leiar i konsesjonskraftstyret
  • Ole Dalen, utviklingsleiar Vest-Telemarkrådet

Oppdatert framdriftsplan

Aktivitet Tidsfrist
Rådmennene leverer innstilling til ordførarane 1.10.2017
Møte ordfører/fylkesordfører 31.10 2017
Prosjektorganisering – innan 01.01.2018
Møte i styringsgruppa Primo januar 2018
Forprosjekt ferdig Innan – innan 01.03.2018
Vedtak i kommunane om deltaking – innan 01.07.2018
Hovedprosjekt ferdig – etablering av selskap 01.10.2018
Oppstart 01.01.2019
Back To Top