skip to Main Content
  • IKT

Det var gjennomført oppstartsmøte 8. november  i utviklingsarbeidet i prosjektet «Oden i eget hus» som er eit samarbeidsprosjekt mellom  kommuneregionane i Telemark: Midt-Telemarkrådet, Kongsbergregionen, Grenlandsamarbeidet og Vest-Telemarkrådet.

Prosjektet er leia slik:

Prosjektplanen kan du laste ned her.

Arkitekum har vunnet anbod for å utvikle eit webbasert forvaltningssystem i prosjektet.

Tor Kjetil Nilsen
Tor Kjetil Nilsen – gründer i Arkitektum AS

Løysningsforslag for prosjektet lå føre til møtet, og dette kan lastast ned her.

Prosjektleiar presenterte målsettinga og det planlagte arbeidet framover. Presentasjonen kan du laste ned her.

Deltaking frå Vest-Telemark

Frå venster: Anders Snøløs Topland – ASPIT, Torbjørn Dybdal – TDAK

Frå Vest-Telemark deltek det ein representant frå kvart driftsmiljø i samråd med rådmennene:

Seljord, Fyresdal og Nissedal:

  • Anders Snøløs Toplan, ASPIT AS

Tokke, Vinje og Kviteseid:

  • Torbjørn Dybdahl, TDAK AS (PL i  arbeidet med felles IKT-selskap i dei tri kommunane).

Kva vil Vest-Telemark

I Vest-Telemark vil dette prosjektet ligge til grunn i strukturarbeidet for videre samarbeid om digitalisering, og knyttast også inn i arbeidet med innføring av ny personvernforeskrift som det vert jobba med.

Framdriftsplan

Framdriftsplanen i prosjektet
Back To Top