skip to Main Content

19. oktober fekk vi møte prosjektleiar for omstillingsprosjektet i Fyresdal, Håkon Holtskog og næringssjef Edvard Nesland.

Stillinga som prosjektleiar er nyoppretta, og jobben starta i jobben i august. Håkon jobber med omstilling og tilrettelegging av arbeidsplassar i prosjekt finansiert av Innovasjon Norge, og kom for å knytte kontakt og treffe andre regionale aktørar i Vest-Telemark.

Vi ynskjer Fyresdal til lykke med arbeidet framover, og om nokon har ynskje om å få kontakt med Håkon, er kontaktinformasjonen under.

Visittkort Håkon Holtskog:

Back To Top