skip to Main Content

Status 29. august 2017

Dette dokumentet tar for seg kvart av dei fem prioriterte tiltaka med fagleg tilråding i rapportane, frå arbeidsgruppene, lokaliseringsutvalet og styringsgruppa. Dokumentet er grunnlag for sak til kommunestyret om vidare arbeid etter politisk bestilling. Som grunnlag ligg også oversikt over dei eksisterande samarbeida med lokalisering av desse.

Dokumentet kan lastast ned her

Saksgrunnlag for handsaming i kommunestyra for prosjekt «Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark

 

Back To Top