skip to Main Content

Det var møte i Vest-Telemarkrådet på Morgedal hotell.

Telemark Fylkeskommune deltek på møta i Vest-Telemarkrådet. På bilde: Vidar Stang (AP)

Presentasjonar som er lagt ut under saksdokument på nettsida vår:

Møte på Morgedal Hotell, med styret i Vest-Telemark Næringsbygg tilstade.

Styret i VTN var til stades i Rådsmøtet på saka som omhandla Vest-Telemark næringsbygg AS og korleis strategien og den videre utviklinga av selskapet og samarbeidet vert framover.

På bildet: Steinar Lien, Prosjektleder Sør-Øst 110

Sør-Øst 110

Presentasjon av Steinar Lien, prosjektleder i Tønsberg kommune.

Bilde frå presentasjonen
  • Presentasjonen ligg under saksdokument her.
  • Vestviken 110 og Telemark 110 opphører. AMK, blir ikke slått sammen, men blir som i dag i Drammen og i Tønsberg.

Arbeidet er organisert som et prosjekt.

  • KS konsulentrapporten som ble vist til i møtet ligger her.

 

Meir informasjon ligg på sida her: www.tonsberg.kommune.no/sor-ost110

 

Betre læring – spesialundervisning i skulen

Ronde Schade, kommunalsjef i Seljord kommune

Presentasjon av Ronde Schade, kommunalsjef i Seljord kommune.

Det er uklart kor god effekt spesialundervisninga i skulen har. Eit anslag på bruken av spesialundervisninga i Vest-Telemark, er at det vert brukt rundt 30 millionar årleg på spesialundervisning i skulen i Vest-Telemark-kommunane.

Ronde Shade vil utfordre kommunane i Vest-Telemark til å prøve å ha «null-oppmelding» til PP-tenesta, og jobbe med å betre læringa på andre måtar.

Det er starta eit initiativ for å ha eit nytt prosjekt i Vest-Telemark med fokus på spesialundervisninga i skulen, der oppvekstsjefane leier og driv dette arbeidet. Det er løyvd 200.000,- til forstudie frå Fylkesmannen i Telemark for 2017.

 

Back To Top