skip to Main Content

Det er tid for haustens fyrste rådsmøte 22. august. Møtet haldast på «nye» Morgedal Hotell, med møtestart kl 09:30.

På møtet 22. august skal Vest-Telemarkrådet mellom anna handsame sak om organisering av næringsarbeidet i regionen. Styre/leiing i Vest-Telemark Næringsbygg/Vest-Telemark Næringsutvikling er invitert til møtet i samband med denne saken.
Vidare skal Rådet ha nærare drøftingar omkring lokalisering av mattilsynet samt problemstillingar i samband med barnehageplass/skuleplass i andre kommunar.

På dagsorden står også ei rekkje orienteringar, mellom anna ny organisering av nødmeldingstenesten, prosess rundt Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 og etablerertenesten med fleire.

Vi ynskjer vel møtt til eit nyopna Morgedal Hotell 22. august !

Innkalling med saksdokument kan de laste ned under «saksdokument» øverst i menyen, eller klikke på lenka her.

Back To Top