skip to Main Content

Det er kommet ein ny rapport frå velferdsinstituttet NOVA datert 3. mai 2017 som tar for seg effektar av bustadssatsingar i norske distrikskommunar.

Rapporten er å finne på distriktssenteret sine sider, eller du kan laste den ned her: Samfunnsvirkninger-av-boligpolitikk-NOVA-2017

Politikkanbefalinger

Rapporten peiker på nokon faktorar som er avgjørande for realiseringen av bustasatsingar i distriktskommunar:

  • betydningen av kompetanse
  • engasjement og ressursar hos private aktørar
  • godt samarbeid mellom kommune og utbyggarar
  • stadens utviklingskultur

Samstundes synast det avgjørande med eit statlige engasjementet. Det handler både om midlar, men også om kompetansen og legitimiteten som slike satsingar gjev. Ein ser mellom anna at Husbanken har hatt, og vil ha ei viktig rolle for å bidra til bustadsutvikling i distrikta framover.

 

Back To Top