skip to Main Content

Forum for utdanning i Vest-Telemark har drøfta ny ordning med kompetanseutvikling i skulen.

Leiar for denne gruppa er Finn Arne Askje, og han melder at gruppa er samde om å tenkje regionalt samarbeid i saka.

Forum for utdanning skal ha møte 6. september, og ynskjer etter dette å sjå på videre arbeid innanfor ordninga og ha dette som sak i Rådmannsutvalet i Vest-Telemark.

Brev frå Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen sendte ut skriv til kommunane 22. juni i år med informasjon om ordning knytt til desentralisert kompetanseutvikling i skulen.

I brevet frå Fylkesmannen står det mellom anna:

 Av Melding til Stortinget 21, Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen, går det fram at det fra 2017 innføres en desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen. Det er bevilget 100 mill. kr til ordningen. Telemarks andel er 3,104 mill. kr og fordeles via Fylkesmannen. Fylkesmannen skal også stimulere til framdrift i kompetansenettverkene. I tillegg har vi et oppfølgingsansvar for bruk av midlene.

Heile brevet kan du laste ned her.

 

Orientering i Vest-Telemarkrådet

Saka er oppe som orienteringssak i Vest-Telemarkrådet 22. august 2017.

Back To Top