skip to Main Content

Stillinga er lyst ut på Finn.no og utlysingsteksten er gjengjeven under:

Regionrådsleiar – Vest-Telemarkrådet

Arbeidsgiver: Vest-Telemarkrådet
Stillingstittel: Regionrådsleiar – Vest-Telemarkrådet
Sted: Kviteseid
Frist: Snarest
Varighet: Fast

Stillinga som regionrådsleiar blir ledig frå 1. januar 2018. Vi søkjer ein sjølvstendig og utviklingsorientert person med stor arbeidskapasitet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Søkjar bør ha høgare utdanning og gjerne samarbeidserfaring frå offentleg sektor.

Ein vil legge spesiell vekt på evne til å drive nettverksbygging og kunne fremje regionens interesser utover lokalmiljøet. I tillegg evne til å bidra til utviklingsarenaer og møteplassar for både næringsliv og offentlege institusjonar i regionen. Søkjar vil ha fordel av kjennskap til regionen og Telemark fylke.

Arbeidsoppgåver:

  • Arbeide aktivt i høve til politikarar, rådmannutval og drive informasjonsarbeid
  • Innta ei rolle i høve til prosjekter, både internt i regionen og i eksterne samarbeidstiltak
  • Stå for søknad/organisering/bruk av skjønnsmidlar
  • Dagleg drift:
  • Førebu og organisere rådsmøta og gjennomføre vedtak.
  • Arbeidsgjevaransvar / økonomioppfølging

Aktuelle fokusområder:
Infrastruktur (veg, bane, breiband), vg. skule, næringslivets behov for arbeidskraft, felles etablererteneste i regionen, kultur, Telemarkskanalen, annan statleg og fylkeskommunal aktivitet.

Vi tilbyr konkurransedyktig løn og god pensjonsordning i KLP.

For nærare informasjon kan ein kontakte regionordførar/ordførar i Fyresdal kommune, Erik Skjervagen på tlf. 950 36172.

 

Kontakt:

Cr Group: Øystein Aarrestad, 908 33 304,

Vest-Telemarkrådet: Erik Skjervagen, e-post: erik.skjervagen@fyresdal.kommune.no.

Lenker

Finn.no

Back To Top