skip to Main Content

 

 

Kommunane i Vest-Telemark held tilskotskurs for frivillige lag og forreningar våren 2017.

Kursa vert ulike plassar i Vest-Telemark:

  • Kviteseid, 23. mai kl 18-20. Stad: Telemark Næringshage i Kviteseid
  • Seljord, 30. mai kl 18-20. Stad: Telebygget Næringshagen/ frivilligsentralen, Seljord
  • Nissedal, 6. juni kl 18-20. Stad: Kommunehuset i Treungen

Kven kan delta?

Kurset er åpent for alle, men vi ber om at du melder deg på førehand (elektronisk påmelding i lenka under). Du vil få mest utav kurset om du har eit konkret behov for finansiering av eit tiltak, men ynskjer å lære meir om korleis ein bør førebu og gjennomføre sjølve søknadsprosessen.

Programmet (2 timar)

  • Tilskotsreisa – frå idé til realisert prosjekt
  • Diagnose på din søknad – kor er du?
  • Eksempel, knep, fond og spillemidler
  • Søk på Tilskuddsportalen
  • Treng du nokon på laget – kven kan hjelpe deg vidare?

 

Meld deg på kurset her:

 

 

 

Back To Top