skip to Main Content

Styringsgruppa i prosjektet «Interkommunalt samarbeid i Vest-Telemark» handsama resultatet etter arbeidsgruppene sitt arbeid.

Styringsgruppas medlemmer:

  • Ketil Kiland (PA), Fyresdal
  • Kari Gro Espeland, Seljord
  • Sverre Sæter, Nissedal
  • Øystein Tveit, Kviteseid
  • John Kleiv, Tokke
  • Jan Myrekrok, Vinje
  • Ingrid Felli Sandåker, HTV
  • Svein Ekre, HVO

På møtet deltok også administrasjonen i Vest-Telemarkrådet som står for prosjektleiinga med Kjell Gunnar Heggenes og Ole Dalen

Referat frå møtet kan de laste ned her: Referat 02.05.2017

Back To Top