skip to Main Content

Vest-Telemarktinget uttala seg i møtet 25. april til stortingets transport- og kommnikasjonskommite:

Vest-Telemarktinget ber transport- og kommunikasjonskomiteen medvirke til byggestart for

Røldal – Seljestad i fyrste periode av NTP, gjennom statleg løyving og/eller ein meir offensiv og fleksibel bruk av bompengedelen av finansieringa.

Uttale til Stortingets transport- og kommunikasjonskomite frå Vest-Telemarktinget 25. april

Uttale til transport- og kommunikasjonskomiteen

Back To Top