skip to Main Content
Program – IN dagen 2017

For 3. gang inviterer Innovasjon Norge i Telemark virkemiddelapparatet og våre samarbeidspartnere til IN-Dag!

Hensikten med dagen er å løfte kompetansenivå i forhold til Innovasjon Norge sine tjenester og finansieringsordninger, samt planlegge samarbeidet med regionenefremover, slik at vi kan gjøre en enda bedre jobb for kundene våre i Telemark!

Målgruppa

Deltakerane på IN dagen er Fylkeskommunen, Næringssjefar, næringsselskap, næringshagar, inkubatorane og landbrukskontora i Telemark.

Dei som møtte frå Vest-Telemark

Workshop for innspel frå kvar region. På bildet: Tommy Odinsen frå IN Telemark, Edvard Nesland, Elin Skålid, Peter Rieber-Mohn, John Olav Lia, Kristin Vedum, Åsmund Stenseth

Edvard Nesland, Fyresdal, Elin Skålid, Fyresdal Peter Rieber-Mohn, Kviteseid/Nissedal John Olav Lia, Kviteseid, Kristin Vedum, Fyresdal Næringshage, Åsmund Stenseth, Telemark Næringshage og Ole Dalen frå Vest-Telemarkrådet.

Presentasjonane

Last ned her: Presentasjoner IN dagen 2017.

Back To Top