skip to Main Content

Felles møte i Telemark – der Edvard Nesland representerte Vest-Telemark

Normalt vil sekretariatet i Vest-Telemarkrådet delta i felles møte i Telemark, men denne gongen var det Edvard Nesland, (næringssjef Fyresdal og leiar for næringskolegiet i Vest-Telemark) som møtte på vegne av kommunane våre.

Bakgrunn

25. april var det kalla inn til felles møte i Telemark knytt til etablererkontoret. Møtet tok utganspunkt i mellom anna etablererkontorets rolle, og kva kommunane sitt næringsaparat ser på to av tiltaka i handlingsplanen til etablererkontoret.

Innkalling

Vi har avtalt møte i morgen kl 9 til 12  med tema investormatch og mobilisering av nyskapingsprosjekter.

Deltakerar på møtet: Bent Gurholt (MTNU), Anniken Fægri Damm-Larsen (IN Telemark),  Christer Sørensen (Skien næringsforening), Jørn Roar Bamle (Proventia), Tone Allum, Ståle Tveit og Hanne Gro Haugland (alle ViG).

Dagsorden for møtet er:

  1. Velkommen og bakgrunn
  2. Investormach, Bent innleder
  3. Mobilisering av nyskapingsprosjekter, Gro innleder

Vedlagt ligger handlingsplanen for Etablererkontoret Telemark 2017. Investormach og mobilisering av nyskapingsprosjekter inngår som to tiltak der. Vedlagt ligger også notat fra Bent som grunnlag for diskusjonen under punkt 2.

 

Dokument frå møtet

 

Back To Top