skip to Main Content
Klinikksjef for akutt og beredskapsklinikken ved Sykehuset i Telemark Frank Hvaal.

Presentasjonar i VT Tinget

Presentasjonane frå møte i Vest-Telemarktinget ligg under saksdokument, og er knytt til referat frå møta. Du finn snarvegen her:

Vest-Telemarktinget 25. april 2017

 

Tove Tove Palmork Haavelmoen, rektor på Vest-Telemark vgs. og Else Metveit og frå OKOS – opplæringskontoret for offentleg sektor
Jan Myrekrok, rådmann i Vinje og leiar for IKT-gruppa.
Sverre Sæter, rådmann i Nissedal og leiar for Landbruksgruppa
Back To Top