skip to Main Content

Brev frå Rune Lødøen til til rådmennene 23. april

Anbudsprosessen har teke noko lenger tid enn tidlegare opplyst om og tidsplanen vert noko justert.

Vedlagt følgjer kravsspesifikasjon for anbodskonkurransen. Det ønskjast evt. merknadar til denne kravsspesifikasjonen innan førstkomande

onsdag 26. april. Kan gjevast ved å svare på denne eposten.

 

Med venleg helsing

Rune Lødøen, leder i rådmannsutvalget

Ole Magnus Stensrud, nestleder i rådmannsutvalget 

 

Framdrift

Her er oppdatert arbeidsplan for anbodet for kjøp av reiselivstenester i Telemark

Ansvar og roller i prosessen

  • Ansvarlig for prosessen og kommunikasjon er rådmann Ole Magnus Stensrud og rådmann Rune Lødøen. Rådmennene vurderer inkomne tilbud og tar beslutning om valg av leverandør.
  • Koordinator for prosessen og kommunikasjon er Lene Hysing, Skien kommune
  • Rådgiver for prosessen er Eigil Rian Kaluna Nordic AS

Dette betyr at :

  • Anbod vert sendt ut veke 18.
  • Anbodsfrist er veke 22.
  • Vurdering av anbod skjer i veke 23.
  • Avtale med leverandør vert inngått i veke 24.

 

Vedlegget

Om du ynskjer å få tilsendt vedlegget, send e-post til: od@vest-telemark.no

 

 

Back To Top