skip to Main Content

Det er kalla inn til møte i styringsgruppa for interkommunalt samarbeid i Åmot 2. mai 2017. Møtet er kopla opp til same møtedag som rådmennenes samarbeidsutval (RU) som har eigen agenda.

Møteinnkalling til rådmennene, HVO og HTV i Vest-Telemark

Møtetid: 2. mai 2017, kl 09:00-11:00

Møtestad: Kommunehuset i Åmot, Vinje

Agenda:

  1. Godkjenning av konklusjon 16. 12.2016
  2. Handsaming av ferdig arbeid i arbeidsgruppene og rapportane.
  3. Sak til lokaliseringsutvalet
  4. Framdrift og neste møte

Konklusjon frå møtet 16.12.2016 kan lastast ned her.

Rapportane

Rapportane som skal handsamast finn de i artikkelen under:

Rapportane frå arbeidsgruppene er klare

Framdrift og vidare prosess

 

Back To Top