skip to Main Content
ByR Samlinga 20. April

Eit viktig mål med samlinga var at aktørane som har ei rolle i prosjektet – får møte kvarandre, og ha uformelle samtaler. Programmet vart tilpassa fyrste dag.

Dag 2 knytt til ByR storsamlinga starta med Distriktssenteret Geir Lyngaas.

Distriktssenteret er direkte underlagt KMD, og jobber med kunnskapsdeling og fasiliserer fagsamlingane i det nasjonale nettverket i Byregionprogrammet.

Geir Lyngås er også kontakt for Telemark, og har kontakt med mellom anna Telemark Fylkeskommune.

 

Oppsummering av studie – suksessrike distriktskommunar

Kommunar som lykkast med sitt utviklingsarbeid er kjennetekna av:

 • God og tillitsfull samhandling

 

Deltakerane 20. april – jobber med spørsmåla til Geir Lyngaas

Spørsmål Geir Lyngås utfordra deltakerane på:

 • Kva for resultat har prosjektet skapt så langt?
 • Kven er det viktig å fortelje om dette og korleis vil du gjere det?
 • Kven kan eventuelt hjelpe deg med å fortelje?

 

 

 

 

 

Konklusjon – svar på spørsmåla over:

Resultat:

 • Punkt

Kven skal ein komunisere dette til:

 • Punkt

Kven kan hjelpe med å fortelje:

 • Punkt

Førebuing til avslutning av prosjektperioden

Kva kan vi avslutte fordi måle er nådd?

 • Punkt

Kva for prosjekt må vidareførast i same/anna form etter prosjektperioden?

 • Punkt

 

Back To Top