Rapportane frå arbeidsgruppene er klare

Arbeidet med å utgreie moglege nye interkommunale samarbeid i Vest-Telemark fylgjer opphaveleg plan med enkelte justeringar på framdrifta. Rapportane frå arbeidsgruppene: Rapportane er klare, og tilråding frå arbeidsgruppene ligg som kommentar i forkant av rapportane (klikk på lenkene under). 1 Interkommunalt samarbeid – IKT 02.05.2017 2 Interkommunalt samarbeid økonomi_KLi_02.05.2017 3 Interkommunalt samarbeid landbruk_VTM_Telemarksforsking_02.05.2017 4 Interkommunalt … Hald fram med å lese Rapportane frå arbeidsgruppene er klare