skip to Main Content

Arbeidet med å utgreie moglege nye interkommunale samarbeid i Vest-Telemark fylgjer opphaveleg plan med enkelte justeringar på framdrifta.

Rapportane frå arbeidsgruppene:

Rapportane er klare, og tilråding frå arbeidsgruppene ligg som kommentar i forkant av rapportane (klikk på lenkene under).

 

 

Justert tidspunkt for styringsgruppa – oppdatert prosesskart

Det vart klarti møtet i referansegruppa at det er trong for betre tid mellom arbeidsgruppenes konklusjonar og møte i styringsgruppa der dei hovudttillitsvalde deltar. Eit justert prosesskart er å finne i dette innlegget.

Prosessen i bilder

Frå møte i arbeidsgruppa – Næring – reiseliv
Hildegunn Rønningen, Gunhild Austjord, Gry Åsne Aksvik, Asbjørn Storrusten og Trine Riis Groven – Næring – Reiseliv
Arbeid med IKT samarbeid i Vest-Telemark
Kjell Gunnar Heggenes og Torbjørn Dybdahl – IKT
Frå workshop på Straand hotell – Økonomi
Anne Rudi forklarer kor dei tilsette jobber og samarbeider i FØNK – frå workshop på Straand hotell – Økonomi
Jarle Olsen, kommunalsjef i Nissedal kommune – frå workshop på Straand hotell – Økonomi
Svein Ekre, HVO i Vinje – og representant for alle kommunane i styringsgruppa. Frå møte i referansegruppa 24. mars 2017
Back To Top