skip to Main Content

26. april vil Vest-Telemark.no bli endra og dei som tidlegare har hatt nettside/underside som aktør, etablerer eigene nettsider. Vi vil då peike til samarbeid i Vest-Telemark, og jobbe for å få aktørane endå meir synleg. Internett gjev oss nokon heilt andre moglegheiter til å måle kva folk søker på, og korleis trafikken faktisk er. Når vi nå gjer endringar har vi også fått laga ein statusrapport for trafikken på sida slik den er i dag. Vi vil etter dette samanlikne trafikkbilete, og finne grunnlag for arbeid og endringar framover.

Rapport frå Hilde Haugen, Dataservice Rjukan AS

Du kan laste ned rapport frå Hilde Haugen, basert på statistikk frå Google Analytics.

Last ned rapporten her: Analytics-rapport Vest-telemark.no 2017

 

 

Back To Top