skip to Main Content

Brev frå Rune Lødøen og Ole Magnus Stensrud 14.03.2017

Vedlagt følger orientering om anbudsprosess og fremdriftsplan for kommunenes kjøp av reiselivstjenester i Telemark.

Vi ber om at brev med vedlegg blir sendt til deres  næringssjefer og saksbehandlere knyttet til anbudsprosessen og at dere sørger for

registrering av denne saken i deres sak/arkivsystem.

Det er lagt opp til en prosess med bl.a følgende milepæler:
Uke 12 – innen fredag 24. mars: Forslag til kravsspek sendes rådmennene.

Uke 13 – innen fredag 31. mars: Frist for innspill fra rådmennene til kravsspek.

 

Uke 14 – innen  fredag 7.april   : Forslag til avtaler sendes ut

Uke 16 –  innen fredag 21. april:  Frist for innspill fra rådmennene til kravsspek.

 

Deretter utsendelse av anbud, vurdering og avtaleinngåelse med leverandør.

 

Med vennlig hilsen

 

Rune Lødøen, leder i rådmannsutvalget

Ole Magnus Stensrud, nestleder i rådmannsutvalget

Vedlegg til eposten

Anbudsprosess for kommunene – kjøp av tjenester knyttet til reiseliv i Telemark

Arbeidsplan  -anbud reiselivstjenester Telemark

 

Back To Top