skip to Main Content

Mondag 6. mars fekk vi fylgjande melding frå styreleiar i Telemark Næringshage

Til våre samarbeidspartar

Til orientering:

Dagleg leiar Svein Foldøy har sagt opp stillinga si i Telemark Næringshage AS. Han held fram i jobben ut juni månad.

Stillinga som dagleg leiar i næringshageselskapet  vil bli  lyst ut med det aller fyrste.

Svein går over i ei stilling i NC-Spectrum AS.

Mvh

TELEMARK NÆRINGSHAGE AS

Gunnar Ruud
Styreleiar

Back To Top