skip to Main Content

Takk for at dere stilte opp på møte om kommunenes arbeid innenfor næringsutvikling og reiseliv i kommunen og i regionen.

Hildegunn Rønningen, Gunhild Austjord, Gry Åsne Aksvik, Asbjørn Storrusten og Trine Riis Groven

Vi satt pris på at dere tok dere tid til å komme med innspill til et eventuelt utvidet samarbeid om disse områdene i Vest-Telemark og til kommunens næringsutviklings/reiselivsarbeid generelt. Jeg opplevde at dere som deltok var konstruktive i møtene og det har vært med på å heve kvaliteten i innspillene som kom. Takk skal dere ha!

Videre prosess er at vi i EY nå jobber videre med det oppdraget vi har fått med å utrede interkommunalt samarbeid i regionen. Innspillene fra dere i næringslivet er viktige i denne sammenheng og vil bli hensyntatt i våre vurderinger og løsningsforslag. Uavhengig av hvordan konklusjonene i rapporten skulle bli så kan jeg forsikre om at de innspillene som er gjennomgående fra næringslivet i alle kommunene vile veie tungt i våre vurderinger.

Rapporten skal fra vår side være ferdig innen utgangen av mars og overleveres da til Vest-Telemarkrådet som tar saken videre derfra.

Med vennlig hilsen

Trine Riis Groven | executive director

leder rådgivning | MFS

Agder, Telemark, Vestfold

 

Ernst & Young AS

Melkevegen 13, P.O. Box 64, NO-3901 Porsgrunn, Norway

Office: +47 35 56 42 19 | Cell: +47 91 87 32 86 | trine.riis.groven@no.ey.com

Fax: +47 35 55 96 20

Website: http://www.ey.com

Back To Top