skip to Main Content
Her er oppdatert etablerarstatistikk for Vest-Telemark kommunane til dags dato 2017.
Etablerarstatistikk i VT jan-feb 2017
Vi tek gjerne imot ynskjer og tilbakemeldingar både på statistikken og på Etablerarkontoret generelt.
Ring gjerne dersom det er enklare.

 

Mvh
Thomas Berstad
Etablererkontoret i Vest-Telemark
levert av Telemark Næringshage AS
telefon: 469 63 631
epost: thomas.berstad@telemarknh.no
Back To Top