skip to Main Content

Saka om satsing på UE si satsing på grunnskulen kalla «Morgendagens verdiskapere» var oppe i møte med næringkolegiet 28. februar. I møtet konkluderte næringssjefane at satsinga må være forankra i skulen, og at det er skulesjefar og rektorane som må ynskje seg ei slik satsing om ein skal lykkast i Vest-Telemark.

Status frå Ann Iren Haugen

Da har både Tokke, Nissedal, Seljord og Kviteseid takket nei til våre forespørsler om entreprenørskapsaktiviteter i respektive kommuner. Noen avslag er med bakgrunn i økonomi, andre med bakgrunn i tid og Seljord forstår jeg slik at de ikke ønsker entreprenørskapsaktiviteter i grunnskole, men heller i videregående.
 
Har hatt en god prat med næringssjef Elisabeth Lid i dag. Hun vil ta initiativ til å få inn dette som tema i ett av næringssjefmøtene fremover. (referat frå møtet finn de her).
 
Vi kommer nå til å konsentrere oss om og gjøre best mulig arbeid i de kommuner som har takket ja, men ønsker selvsagt samtlige Telemarkskommuner med på laget.
Det er fint å bli oppdatert om status, og om dere evt har behov for empiri m.m. Her finner du vår pedagogiske plattform, om noen er engstelig for at UE sine programmer ikke er tuftet på Kunnskapsløftet, Læreplanmål m.m.

Samarbeidsavtale mellom TFK og kommunane

Therese Lahus er regionkontakt i Vest-Telemark og kontaktperson i Telemark Fylkeskommune knytt til kommuneavtalane mellom Telemark Fylkeskommune og kommunane. Ho har fylgjande å melde om kopling mellom kommuneavtalene og avtala med UE:

Dette er relevant å ta med seg inn i arbeidet med samarbeidsavtaler mellom fylkeskommunen og kommunene i Telemark. I vår «mal» til avtale, foreslår vi følgende avtalepunkt (basert på vedtak i Hovedutvalg for næring):

«NN kommune og Telemark fylkeskommune skal i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Telemark bidra til å inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdiar. Telemark fylkeskommune, NN kommune og Ungt Entreprenørskap Telemark vil bidra i samspel med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktørar.»

I oktober 2016 ble samarbeidsavtaler med Seljord og Fyresdal kommuner vedtatt i fylkestinget. Her inngår avtalepunktet som nevnt over. Samarbeidsavtaler med Vinje, Kviteseid og Tokke er nå under utarbeidelse.

Back To Top