Siste møte i referansegruppa – reiselivsorganisering

1. mars var det siste møte i referansegruppa for reiselivsorganiseringa i Telemark. Gruppa er samansett av ulike aktørar:   Avvikle Telemark Reiselivsråd Møtet var leia av Stein Birger Johnsen som innleia med historikk kring prosessen fram til i dag. Han peika på at det skal haldast generalforsamling i Telemark reiselivsråd, der det vil ligge forslag … Hald fram med å lese Siste møte i referansegruppa – reiselivsorganisering