skip to Main Content

Utkast til referat

Mvh
Kjell Gunnar
Referata vert godkjendt på påløpande møte i Vest-Telemarkrådet.

Presentasjonane frå møtet kan du laste ned her:

Innkalling og referat finn du også med å velje «saksdokument» heilt i toppen av nettsida.

Back To Top