skip to Main Content

Arbeidspakke 4

Steinar Onarheim er vår kontaktperson i Asplan Viak i arbeidet med ByR for Vest-Telemark.

Han skriv slik i epost 17. februar:

No har eg fått klart eit utkast til attraktivitetskart for Fyresdal, vedlagt. Det er veldig interessant at næringshagen faktisk ligg akkurat på den flekken som kjem best ut i analysene! Bustader som på ein eller anna måte er knytt opp mot næringshagen er jo nettopp noko me har tenkt på.

Førebels

Dette er eit førebels utkast og at det mellom anna ikkje er teke vekk område som er for bratte for bygging.

Videre skriv Steinar slik

Det vil bli gjort arbeid for at kartet skal bli enda meir informativt. Tenkte bl.a å ta inn boligområdene som ligg i kommuneplanen for å sjå korleis det matchar (har ikkje fått kommuneplan frå Fyresdal enda).

Slike kart vil bli laga for alle kommunesenter.

Kva me  puttar inn i modellen er viktig for korleis resultatet blir. Følgande parametre og vektingsverdi i kvar celle (verdi avtar med avstand frå målpunkt og etter kor gode sol- og utsiktstilhøva er) er brukt i Fyresdal, og vil bli brukt i øvrige kommunesenter:

Parameter frå Asplan Viak v/Steinar Onarheim

Kva parametre som er brukt i modellen er gjort med utgangspunkt i:

  • Intervjua me har gjort
  • At tilsette i næringshage og liknande verksemd er valt som hovudmålgruppe i arbeidet
  • Andre studiar av kva folk tykkjer er attraktivt i høve bustad

Har du spørsmål til Asplan Viak, er kontaktinformasjonen her:

 

 

Steinar Onarheim
Rådgiver
Analyse og utredning

Asplan Viak AS
Fabrikkgaten 3
Postboks 2304 Solheimsviken
5824 Bergen
T: 934 08 068
E: steinar.onarheim@asplanviak.no
Back To Top