skip to Main Content

I rådsmøtet 14. februar var det diskutert etablering av ungdomsråd. Leiaren i Telemark Ungdomsråd Fredrik Flatland, deltok på møtet og informerte om arbeidet og erfaringane han har.

Jan Myrekrok hadde eit innlegg der han delte lenker i møtet i Vest-Telemarkrådet. Lenkene finn de under:

Jan Myrekrok, Rådmann i Vinje kommune

http://www.tynset.kommune.no/file=43340

http://www.nord-gudbrandsdal.no/ungdomsraadsamling-2016.5833754-191727.html

http://hallingdal.no/no/ung_halling/hallingdal_ungdomsraad/

 

Konferansen for fjellungdom  27 – 29 januar 2017 

Jan informerte om konferansen for Fjellungdom der elevar frå Vinje deltok. Dei kom attende med stor entusiasme og ynskje om at vi etablerer ungdomsråd også i Vest-Telemark. Invitasjon til konferanse for Fjellungdom kan de laste ned her.

 

Back To Top