Reiselivsorganiseringa – avklaring om anbodsprosess

Avklaring på anbodsprosessen Etter ei tid med litt uklarhet knytt til korleis anbodet frå TFK vert utforma fekk vi denne meldinga 14. februar frå fylkesrådmannen: Da det kan ha virket noe uklart om i hvilken form vårt anbudsdokument blir utformet kan jeg opplyse om følgende: Av hensyn til tid og økonomi (viktig for den aktør som … Hald fram med å lese Reiselivsorganiseringa – avklaring om anbodsprosess