skip to Main Content

Innvolvering av næringslivet i kommunane

Trine Riis Groven i EY kjøyrer prosessen i prosjektet «Interkommunalt samarbeid næring – reiseliv» i kommunane Kviteseid, Seljord, Tokke, Fyresdal og Nissdal. Her er oversikt på møta der næringslivet skal høyrast i den næraste tida.

Møtene blir gjennomført slik:

Mondag 27.2.
Nissedal 11:00 -12:30
Fyresdal 14:00 – 16:00
Tokke 18:00 – 20:00
Tysdag 28.2
Kviteseid 14:00 – 16:00
Seljord 18:00 – 20:00

Arbeidsgruppa i prosjektet består av desse:

  • Per Dehli, rådmann i Seljord kommune (leiar)
  • Gunhild Austjord, Tokke kommune
  • Hildegunn Rønningen, Nissedal kommune
  • Elisabeth Lid, Kviteseid kommune
  • Edvard Nesland, Fyresdal kommune
  • Asbjørn Storrusten, Seljord kommune

Administrasjonen i VTR deltek også i arbeidet.

Arbeidsgruppa har fått ei slik rolle i dette arbeidet (referert mail frå Trine Riis Groven): 

–          Tilpasse invitasjon til sin kommune.

–          Sende ut invitasjoner så fort som mulig og til alle bedriftene i kommunen.

–          Sørge for booking av møterom og servering.

–          Holde oversikt over påmeldinger.

 

Status på øvrig intervju med næringskontakt, ordførar og rådmann og andre offenlege aktørar

Melding frå Trine Riis Groven 15. februrar lød slik:

For øvrig begynner jeg å nærme meg slutten på alle samtalene/intervjuene. Jeg opplever at alle jeg har snakket med er konstruktive og ærlige i sine innspill. Jeg er optimistisk med tanke på å finne gode løsninger som alle involverte kan være greit fornøyd med!

-Ha en strålende vinterdag!

Back To Top