skip to Main Content

Vest-Telemarkkommunane har avtale med Telemark Næringshage om faste møtepunkt for etablerarrettleiing i kommunane. På bildet: Edvard Nesland (Fyresdal), Ole Dalen (VTR), Hildegunn Rønningen (Nissedal), Gunhild Austjord (Tokke), Asbjørn Storrusten (Seljord), Aud Irene Kittelsen (Vinje), Elisabeth Lid (Kviteseid) og Thomas Berstad (Telemark Næringshage).

Tilbodet til nyetablererar er gratis

Det er ingen grunn til å nøle med å ta kontakt med etablererkontoret i Vest-Telemark, for tilbodet er gratis til publikum. Det kan være nyttig å gjennomføre ei etablerarkartlegging. Denn finn du her:  https://no.surveymonkey.com/r/etablerarkartlegging

Kontakt:

Etablererkontoret i Vest-Telemark
levert av Telemark Næringshage AS
Kviteseidvegen 18, 3850 Kviteseid
Telefon: 359 01 190

Møtedagar i kommunane

 • Drop-in kontor i kommunesentra.

  Vi startar opp med drop-inn kontortid lokalt i kvart kommunesenter, ein dag annakvar veke:

  • Fyresdal: Onsdag 10:00 – 14:00 – partalsveker ved NÆRINGSHAGEN.
  • Nissedal: Onsdag 10:00 – 14:00 – partalsveker på KOMMUNEHUSET.
  • Seljord: Tirsdag – 10:00 – 14:00 – parttalsveker på TELEBYGGET.
  • Kviteseid: Tirsdag – 10:00 – 14:00 – oddetalsveker ved NÆRINGSHAGEN.
  • Vinje: Onsdag 10:00 – 14:00 – oddetalsveker på KOMMUNEHUSET.
   NB: grunna Vest-Telemark Konferansen blir første kontordag i Vinje 
   Tirsdag 31 Januar, dernest går det over til vanlig oddetalstalsplan på onsdagar.
  • Tokke: Onsdag 10:00 – 14:00 – oddetalsveker på KOMMUNEHUSET.
  NB: grunna Vest-Telemark Konferansen blir første kontordag i Tokke 
  Tirsdag 31 Januar, dernest går det over til vanlig oddetalsplan på onsdagar.

Vi ynskjer alle med ein idè om å starte næring velkommen til etablererkontoret i Vest-Telemark!

Ute etter oppdatert informasjon?

Her kan du bare velje!

http://www.telemarknh.no

http://www.telemarknh.no/etablerarkontoret

http://www.etablererkontoret.no/om-oss

http://www.etablererkontoret.no/om-oss/vest-telemark

https://www.facebook.com/Telemarknh/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

https://nb-no.facebook.com/Etablererkontoret-141546359203480/

Pressemelding januar 2017

Pressemelding Etablerarkontoret

Back To Top