Reiselivsorganiseringa i Telemark

Næringskolegiet i Vest-Telemark 24. januar 2017 Næringskolegiet i Vest-Telemark møtast i nettverk med jamne mellomrom. På agendaen 24. januar var mellom anna prosessen med organiseringa av reiselivet tema. Konklusjon frå møtet: Vi ynskjer klarhet i organiseringa av Visit Telemark. Kalle inn Audun Mogen til neste møte i næringskolegiet, TFK. Ole kontaktar Mona Birgitte R. og … Hald fram med å lese Reiselivsorganiseringa i Telemark