skip to Main Content

Vest-Telemark 19. januar

Telemark Online Kafè er eit initiativ med dobbelt fokus:

  1. Bruke næringshagemiljøa for å lage møteplassar for omkringliggande verksemder
  2. Etablere eit lokalt arbeid for satsing på nett i Vest-Telemark i samspel med kompetansenettverket Telemark Online

Telemark Online + Telemark Online Kafè = Sant

Kommunane i Vest-Telemark har vore opptatt av at næringslivet og offentleg ansatte i regionen skal få nytte av kompetansen i Telemark Online. I 2015 var det berre næringsdrivande som fekk delta, og i 2016 kunne også offentleg tilsette søke om deltaking. Dette har ført til at fleire har deltatt også frå Vest-Telmark, medan andre har trengt meir tid til å «møgnast». Nærhet til nettverk og spisskompetanse er ei utfordring i vår region, med begrensa miljø i eit stort geografisk område. Nå jobber kommunane med å utvikle næringshagemiljø som eitt av tiltaka for å styrke næringslivet i heile regionen, mellom anna gjennom satsinga «ByR Vest-Telemark». Ein av målsettingane er å nytte næringshagemiljøa som ein møteplass også for omkringliggande næringar. Dette er bakgrunnen for ideen om å etablere Telemark Online Kafè i Vest-Telemark.

Initiativet er samspel med det pågåande Telemark Online prosjektet, og er ei knoppskyting av dette. Initiativa utfyller kvarandre, og har forskjellige program. Telemark Online kafè er tenkt å bli ein delingsarena der aktørane kan møtast for å lære, dele og jobbe i nettverk.

Program for våren 2017

Dette kan utvikle seg til ein arbeidsform for lokalt næringsliv i Vest-Telemark

For å prøve ut ulike tilbod, er det to forskjellige online- kaféar, ein på dagtid og ein på kveldstid. Dette fyrste programmet varer frå januar til juni 2017. Målsettinga er å få desse møteplassane til å bli varige nettverk, og kanskje utvikle seg til ein arbeidsform for verksemder i Vest-Telemark som ynskjer å dele erfaringar og jobbe saman for å styrke nettverk og kompetanse.

Progam, Telemark Online Kafè våren 2017

Fullt hus på Kick off 19. januar

Fullt hus – Vest-Telemark online Kafè
Digital synlighet via strategisk tydelighet

Fyrste samlinga i Kviteseid var for alle påmeldte. Edison Wolfram hadde innlegg om kva som er viktig å forstå for å lykkast på nett gjennom innlegget: «digital synligheg gjennom strategisk tydelighet».

Det var over 35 påmeldt til samlinga, og det møtte endå opp fleire som «drop-in» deltakerar. Dette er noko av hensikten med Telemark Online Kafé, at du kan «droppe innom» på ei samling å sjå om dette er  «noko for deg». Du burde stikke innom ein gong – om du har lest såpass langt ned her i artikkelen…

Kven står bak?

Det er Vest-Telemark kommunane gjennom ByR-programmet og samarbeid med Telemark Online som står bak tiltaket.

Facebook veit det meste..

Om du vil finne oppdatert informasjon om arbeida, er det best å sjekke facebook. Klikk under, så slepp du å leite:

Telemark Online

Vest-Telemark Online Kafè

Velkommen

Vi gler oss til å sjå utviklinga til deltakerane, og ynskjer alle som vil innom for å sjå – hjarteleg velkommen!!

Oppdatering – talet på deltakerar:

Påmeldte i Kviteseid: 20 stk

Påmeldte i Fyresdal: 15 stk

Hugs, det er alltid plass til «drop-in»!

Kick-off 19. januar – Vest-Telemark Online Kafè

 

 

 

 

 

 

Back To Top