skip to Main Content

Styringsgruppa i ByR Vest-Telemark har ser at ein er tent med å ha ei storsamling der aktørane som er knytt til arbeidet kjem saman. Det er mange som er knytt til leveransar og arbeidspakker som ikkje møtast eller kjenner kvarandre. Vi ynskjer best mogleg effekt av programmet vårt, og storsamlinga tar mål av seg å samle dei gode kreftene som er med å former resultatet av arbeidet. I april vil mykje av arbeidet være gjennomført, og ei samling vil både oppsummere gjennomført arbeid –  og justere kursen fram til avsluttinga 31.12.2017. 

Detaljert program og påmelding vert utforma seinare – men i god tid før samlinga.

 

 

Vi er stolte av å få legge samlinga til ei av dei flottaste reisemåla vi har i Vest-Telemark: Dalen hotell.

 

Beste helsing

Ole Dalen

Prosjektleiar, ByR Vest-Telemark

Back To Top